Kreativa Uttryckssätt

De symboliska, kreativa uttryckssätten är: Bild, färg och form – Drömmar, inre bilder, visualisering och symboldrama
Sagor, berättelser, myter och ritualer – Musik, dans och drama
http://www.leflamantrouge.se/classes/#symbologik_div

Comments are closed.