Kreativa Uttryckssätt

De symboliska, kreativa uttryckssätten är: Bild, färg och form - Drömmar, inre bilder, visualisering och symboldrama Sagor, berättelser, myter och ritualer - Musik, dans och drama http://www.leflamantrouge.se/classes/#symbologik_div

Comments are closed.